אזרחי ישראל

אוסף של מכתבי הספד שהושארו על קברו של אריק ועל הגלעד מתחת לביתו. נאספו ונשמרו על ידי משפחתו.