לטפטף טיפה

מילים: אריק איינשטיין
לחן: מיקי גבריאלוב

לא רציתי ללמד
לא ניסיתי להטיף
לא חיפשתי לפקד
וגם לא להיות עדיף
לא רציתי להכות
לא ניסיתי להתקיף
לא חיפשתי לגנות
וגם לא ניסיתי להחניף

סך הכל רציתי לטפטף טיפה
כי טיפה, עוד טיפה
עוד טיפה, עוד טיפה
תהיינה לים

לא רציתי לגלות
ולא ניסיתי לאחד
לא חיפשתי לגנות
וגם לא להתאגד
לא רציתי לחדש
לא ניסיתי להרוס
ולא חיפשתי לקדש
וגם לא להיות הבוס

סך הכל רציתי…

לא אמרתי להקריב
לא צעקתי "אחרי!"
לא חיפשתי להגיב
וגם לא יצאתי מכלי

סך הכל רציתי…

לא רציתי ללמד
ולא ניסיתי להטיף
לא חיפשתי לפקד
וגם לא להיות עדיף
ולא רציתי להכות
ולא ניסיתי להתקיף
לא חיפשתי לפתות
וגם לא ניסיתי להחניף
לא ניסיתי לגנות…