אחותי הלבנה

מילים: אריק איינשטיין
לחן: יצחק קלפטר

תודה לך אישה
מלאך בלבן
תודה על האור ועל השקט
על היד המלטפת, הטובה והחמה
תודה

תודה לך אישה
מלאך בלבן
תודה על הלחם ועל המלים
שהשיבו את נפשי
על הרוך שבעיניים
שכל כך חיזק אותי

אלף מלאכים שרים לך, אחותי
מקהלה גדולה מאוד, גדולה מאוד
והקול עולה גבוה, והקול נישא רחוק
וחודר את השמיים והולך עמוק עמוק
חודר את השמיים והולך עמוק עמוק

הוא מגיע למקום שהכל ממנו בא
ופותח את השער לך, אחותי
אחותי הלבנה
אחותי הלבנה

תודה לך אישה – לך אחותי
תודה לך אישה – תודה לך אישה
מלאך בלבן – לך אחותי
מלאך בלבן